Jan Thore Røen
Driftsleder
Kristine Litsheim
Faktura og administrasjon
Hilde Merete Øverby
Daglig leder